Berling Toys – Eiropā ražotas rotaļlietas

Lietošanas noteikumi

Vietnes Berlingtoys.com lietošanas noteikumi

Pirms mūsu vietnes izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos lietošanas noteikumus. Tiklīdz sākat lietot mūsu vietni, jūs automātiski piekrītat šādiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, mēs lūdzam jūs neizmantot vietni.

Vietnes īpašumtiesības; Piekrišana lietošanas noteikumiem

Šie lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”) attiecas uz Berling tīmekļa vietni, kas atrodas https://www.berlingtoys.com, un visām saistītajām vietnēm, uz kurām Berling, tās meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi ir saistīti ar https://www.berlingtoys.com, tostarp Burlinga tīmekļa vietnes visā pasaulē (kopā "Vietne"). Vietne ir SIA BERLING (“Berling”) un tā licences devēju īpašums.

Berling patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt šo lietošanas noteikumu daļas. Tāpēc mēs iesakām periodiski pārbaudīt šos lietošanas noteikumus, vai nav notikušas izmaiņas. Ja turpināsiet izmantot vietni pēc izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat izmaiņām un piekrītat tām. Ja ievērojat šos lietošanas noteikumus, Berling piešķir jums personiskas, neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības iekļūt Vietnē un izmantot to.

Saturs

Berling uztur šo vietni jūsu personiskajai informācijai un izklaidei, un jūs esat laipni aicināti to pārlūkot jebkurā laikā. Izmantojot mūsu vietni, ir skaidrs, ka starp lietotāju un vietnes īpašnieku nepastāv nekādas līgumattiecības.

Viss teksts, grafika, lietotāja saskarnes, vizuālās saskarnes, fotogrāfijas, skaņas, mūzika, grafika un datora kods (kopā "Saturs"), tostarp, bez ierobežojumiem, šāda Satura dizains, struktūra, atlase, koordinēšana, izteiksme un izkārtojums, Vietnē esošais saturs pieder, to kontrolē vai licencē Berling, un to aizsargā tirdzniecības apģērbu, autortiesību, patentu un preču zīmju likumi, kā arī dažādi citi intelektuālā īpašuma tiesību un negodīgas konkurences likumi, ja vien nav norādīts citādi. Tādēļ Satura izmantošana ir atļauta tikai saskaņā ar šo Lietošanas noteikumu prasībām.

Jūs varat lejupielādēt Saturu tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai, ja nepārkāpjat nevienu piemērojamo autortiesību vai preču zīmju likumu. Jūs nedrīkstat izmantot vai izplatīt nevienu Satura daļu, kopējot, pavairot, pārpublicējot, lejupielādējot vai izmantojot jebkādus elektroniskus vai pasta līdzekļus publiskai izpaušanai vai komerciālai lietošanai bez Berlingas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Jebkāda nepareiza Vietnes un tās satura izmantošana, iespējams, var būt autortiesību likumu, patentu vai preču zīmju likumu, intelektuālā īpašuma tiesību, morālo tiesību un saziņas noteikumu pārkāpums.

Preču zīmes un logotipi šajā tīmekļa vietnē ir aizsargātas zīmes un pieder Berling. Šīs vietnes saturs nedod atļauju turpmākai preču zīmju un logotipu izmantošanai bez iepriekšējas rakstiskas Berling piekrišanas.

Konfidencialitāte

Ziņas vai materiāli, ko nosūtāt mums pa e-pastu vai citiem līdzekļiem, t.i., dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi utt., nav ne konfidenciāli, ne ar autortiesībām aizsargāti, un tie tiks izmantoti kā tādi. Berling un tās meitasuzņēmumiem ir tiesības turpināt izmantot sniegtos datus jebkādā veidā, t.i. kopējot, nosūtot trešajām personām, izpaužot, pārraidot radio vai televīzijas raidījumus un nosūtot pa pastu. Turklāt Berling var turpināt izmantot idejas, koncepcijas, zinātību un paņēmienus, ko jūs nosūtāt uz mūsu tīmekļa vietni jūsu saziņas kontekstā, izmantojot mūsu vietni, t.i., produktu izstrādes, ražošanas un mārketinga kontekstā. Turklāt Burlings norāda, ka informācijas pārraidei internetā ir drošības caurumi un to nevar aizsargāt trešās puses.

Atruna

Berling veiks visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnē esošā informācija ir precīza un atjaunināta. Tomēr Berling negarantē informācijas pareizību, precizitāti, pilnīgumu vai kvalitāti. Berling tāpat negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem.

Jūs uzņematies atbildību par vietnes izmantošanu. Izņemot likumā aizliegtos apmērus, Berling nekādā gadījumā nebūs atbildīgs pret jums par jebkādiem netiešiem, izrietošiem, soda, nejaušiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, tostarp negūto peļņu.

Neraugoties uz iepriekš minēto, mēs nodrošinām tīmekļa vietni jums "tādu, kāda tā ir", tas ir, bez jebkāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp par lietošanas ērtumu, veiktspēju un trešo personu tiesību nepārkāpšanu. Tā kā dažas jurisdikcijas neatļauj atbildības ierobežojumus, daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem var neattiekties uz jums.

Visbeidzot, Berling nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas var rasties jūsu datoram vai īpašumam datorvīrusa dēļ vai kā citādi, pārlūkojot vietni vai lejupielādējot datus, tekstu, attēlus, audio vai video materiālus. Atbildības prasības pret Berling saistībā ar materiāliem vai nemateriālajiem zaudējumiem, kas izriet no tīmekļa vietnē esošās informācijas izmantošanas vai neizmantošanas, attiecīgi neprecīzas vai nepilnīgas informācijas izmantošanas dēļ, parasti tiek izslēgtas, ja vien Berling nav pārbaudāma atbildība. par jebkuru tīšu darbību vai rupju nolaidību.

Vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas darbojas neatkarīgi no Berling un kuras nav mūsu kontrolē. Mēs piedāvājam saites uz citām vietnēm tikai jūsu ērtībām un informācijai. Citām vietnēm var būt savi konfidencialitātes paziņojumi, kurus iesakām pārskatīt, ja apmeklējat kādas saistītas vietnes. Burling nav atbildīgs par informāciju, kas tiek sniegta vai savākta, izmantojot šīs tīmekļa vietnes, vai par jebkādu citu šo vietņu izmantošanu.

Ārējo saišu iekļaušana nenozīmē, ka Birling piekrīt šo vietņu saturam, ka tās ir apstiprinājis Birling vai ka pastāv jebkāda saistība starp Birling un šo vietņu īpašnieku. Berling atsakās no jebkādas atbildības par citu vietņu satura precizitāti, likumību, uzticamību vai uzticamību. Tas pats attiecas uz jebkuru atbildību par īpašuma zaudēšanu vai miesas bojājumiem, atbildības prasībām vai prasībām par zaudējumiem, kas izriet no tiešas vai netiešas piekļuves trešo pušu vietnēm, izmantojot saites mūsu vietnē.

Atsauksmes un informācija

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

Atjaunināja Burling Juridiskā nodaļa, 2017. gada marts.

logo_1

Berling SIA
Reģ. Nr.: LV40003029154

Adrese:
Dambja 13, Jelgava, Latvija, LV-3001
Biroja tālrunis: +371 63024909
email: info@berlingtoys.com